Technologia D4

Najnowsze technologie w USA powstają dla dwóch instytucji: dla NASA i US Army (armia amerykańska). Przedstawiamy najnowszą technologię do bezpiecznej utylizacji odpadów zmieszanych, niejednorodnych.

Technologia D4 zamienia odpady komunalne i przemysłowe na gaz syntezowy (syn-gaz, składem zbliżony do gazu naturalnego). Syn-gaz następnie może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej lub innych zastosowań w przemyśle chemicznym (np. produkcja paliwa płynnego).

Technologia D4 to opatentowany proces podwójnej pirolizy (dewolatyzacji = odgazowania wsadu z odpadów), podczas której nie są wydzielane żadne emisje do powietrza. Jedynie podczas spalania syn-gazu emitowane są minimalne zanieczyszczenia (wielokrotnie mniejsze od emisji dopuszczanych przez Dyrektywy UE i prawa polskiego), co czyni go najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji posegregowanych odpadów komunalnych.